یک خبر جالب از چین (سگ خرید میکند)!

یک خبر جالب از چین (سگ خرید میکند)!

به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه ، صاحب این سگ ، او را برای خرید به سوپرمارکت می فرستد و سگ باهوش ، به خوبی ماموریتش را انجام می دهد.یک خبر جالب از چین (سگ خرید میکند)!
صحنه ای که در عکس می بینید خیابان اکسیانگ وان است و این سگ هم 15 ماه بیشتر ندارد

/ 1 نظر / 8 بازدید