اس ام اس

گریه ها مو تو ندیدی*****نالهه هامو نشنیدی
من کدوم عهد شکستم*****که تو اس ام اس نمیدی
**********************************************
گفتی که دگر در تو چنان حوصله ای نیست*****گفتم که مرا دوست نداری گله ای نیست
رفتی و خدا پشت وپناهت به سلامت*****بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست
**********************************************
زندگی زیباست*****زشتی های آن تقصیر ماست
درمسیرش هرچه نا زیباست*****آن تدبیر ماست
**********************************************
با خون غم نوشتم غربت مکان ما نیست*****از یاد بردن دوست هرگز مرام ما نیست
**********************************************
دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است*****شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است
**********************************************
گرچه از دوری این فاصله ها مایوسم*****از همین فاصله ی دور تو را می بوسم
**********************************************
ما ز یاران چشم یاری داشتیم*****هندوانه کاشتیم اما کدو برداشتیم
**********************************************

/ 0 نظر / 15 بازدید